Menu Overzichten

Kan openstaande post niet kiezen (verkeerd gekoppeld)
Ga naar: [Overzichten] - [Debiteuren/Crediteuren kaart] Selecteer de relatie(s) waar het om gaat Vraag het 'Afdrukvoorbeeld' op Controleer wann...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:55 PM
Afwijking saldo openstaande posten en grootboekkaart debiteuren / crediteuren
In principe moeten de saldi op de openstaande postenlijst aansluiten op de grootboekkaarten debiteuren en crediteuren. Dit zijn de tegenrekeningen van de in...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:54 PM
Betaling aan verkeerde factuur gekoppeld
Het komt voor dat een betaling aan een verkeerde openstaande post gekoppeld wordt. U kunt snel kijken of dit bij u het geval is, door bij het opvragen van d...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:53 PM
Betalingsverschillen en kortingen blijven als openstaande post staan
Tijdens het afboeken van de openstaande post kunt u het verschil meteen wegboeken.   Optie1: Kies als er bijvoorbeeld meerdere facturen gekoppeld zijn e...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:53 PM
Factuur dubbel op openstaande posten
Mogelijk heeft u de factuur dubbel in uw inkoopboek staan. Bijvoorbeeld in uw EDI- inkoopboek en uw 'Normale' inkoopboek. U ziet op het overzicht Op...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:52 PM
Overzicht openstaande posten
Het overzicht openstaande posten kunt u vinden via: [Overzichten] - [Openstaande posten] Let op! Dit overzicht kan alleen tonen welke facturen er niet ...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:51 PM
Betekenis letters BTW verslag
De H staat voor handmatig. Het BTW-bedrag is dan bij de betreffende boeking niet door Mifas berekend, maar door u zelf gewijzigd. Als er een B (van berekend...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:50 PM
BTW aangifte printen
Ga naar: [Overzichten] - [BTW-aangifte] Selecteer de periode waarover u aangifte wilt printen Klik op 'Afdrukvoorbeeld' Als deze correct is kie...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:49 PM
BTW verslag/mutatieverslag BTW
Het BTW verslag vindt u door te gaan naar: [Overzichten] - [BTW verslag] Wanneer u de optie 'Alleen afwijkende BTW tonen' uit vinkt heeft u e...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:48 PM
BTW code 'Import / export binnen EU' onjuist op aangifte
Voor alle soorten BTW (categorieën) op de BTW-aangifte moet binnen Mifas een aparte BTW-code aangemaakt worden. Dit doet u als volgt, ga naar: [Basisgegev...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:47 PM