Menu Overzichten

Kan juiste datum niet kiezen bij opvragen BTW aangifte / BTW verslag
Ga naar : [Basisgegevens] - [Boekjaar/instellingen] Tabblad 'BTW-plicht' Controleer of de datum vanaf wanneer u BTW-plichtig juist staat He...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:46 PM
BTW-code toevoegen
Ga naar: [Basisgegevens] - [Stamgegevens] Tabblad 'BTW gegevens' Klik op 'Toevoegen'
Di, 24 Mei, 2022 om 3:42 PM
BTW-code verwijderen / blokkeren
Als een BTW-code in het verleden gebruikt is, dan is het niet mogelijk de BTW-code te verwijderen. Blokkeren is wel mogelijk, ga naar: [Basisgegevens] - [...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:41 PM
BTW over goederen / diensten vanuit EU-land
Kies bij de betreffende boeking de nieuw aangemaakte BTW code (leveringen vanuit de EU met 21% btw ingevuld). Vraag daarna het btw verslag op, hierop wordt ...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:36 PM
Negatieve bedragen op BTW aangifte / BTW verslag
Als op de BTW-aangifte of het BTW-verslag negatieve bedragen zijn, kan dit twee oorzaken hebben: De bijbehorende boekingen zijn credit boekingen. De boek...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:37 PM
Is er E-Herkenning niveau 3 nodig voor de BTW aangifte vanuit Mifas Online?
Voor Mifas Online is het niet noodzakelijk om E-Herkenning niveau 3 te hebben.
Di, 24 Mei, 2022 om 3:36 PM
Beginsaldo rekening courant / kas komt niet overeen met saldo grootboekkaart
Als het beginsaldo van de rekening(en) courant & kas niet klopt met de totalen van de grootboekkaart dan is waarschijnlijk het volgende de oorzaak. De...
Do, 4 Apr, 2024 om 11:14 AM
Hoe vraag ik liquiditeitsbegroting op?
U vindt de liquiditeitsbegroting door te gaan naar: [Overzichten] - [Liquiditeitsbegroting] Met de liquiditeitsbegroting kunt u eenvoudig bekijken of u...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:30 PM
Liquiditeitsbegroting in Mifas Online (handleiding)
Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven van uw onderneming voor een bepaalde periode. Een liquiditeitsbegroting ...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:29 PM
* Afwijking saldo openstaande posten debiteur / crediteur tov overzicht openstaande posten
Op de liquiditeitsbegroting kunnen bedragen bij ' openstaande posten debiteuren' ' - crediteuren' staan welke niet overeen kunnen komen met ...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:28 PM