In principe moeten de saldi op de openstaande postenlijst aansluiten op de grootboekkaarten debiteuren en crediteuren. Dit zijn de tegenrekeningen van de in- en verkoop dagboeken. Volg onderstaande checklist om dit probleem te analyseren:


  1. Als er ook gebruik gemaakt wordt van EDI-factuur, dan is er een extra inkoopboek aanwezig met een extra tegenrekening. Is deze ook meegenomen in het saldo crediteuren?
  2. Voer Controle bestanden uit. Dit kunt u doen door rechts bovenin beeld op uw naam te gaan staan en vervolgens te klikken op Controle bestanden. Klik op Uitvoeren. Als de melding komt dat er mutaties gevonden zijn welke niet gekoppeld kunnen worden vanwege het ontbreken van de factuur, klikt u op Ok. U krijgt vervolgens een aantal betalingen te zien, die niet meer met een factuur gekoppeld zijn. Corrigeer deze betalingen door de juiste factuur er bij te zoeken of boek de betreffende factuur in. Voorzie deze betalingen eventueel van een ander grootboekrekeningnummer.
  3. Controle bestanden meldt soms ook andere fouten. Soms klopt bijvoorbeeld het saldo van de factuurregels niet met een factuur in het in- en verkoopboek. Wees hier alert op!
  4. Vraag de openstaande postenlijst op met als einddatum de einddatum van het voorgaande boekjaar. Dit saldo moet overeenkomen met de saldi in de beginbalans  van het huidige boekjaar. Zo niet? Voer de jaarovergang opnieuw uit om de juiste saldi in de beginbalans te krijgen?
  5. Als de saldi op de openstaande postenlijst per einddatum van het voorgaande boekjaar ook niet aansluiten op de grootboekkaarten debiteuren/crediteuren op het eind van dit boekjaar, herhaal dan stap 2 en ga nog een jaar terug. (Soms zit het probleem al in het allereerste boekjaar dat in Mifas staat!)
  6. Hierna nog steeds een verschil over? Ontdek waar het probleem zit door te onderzoeken vanaf wanneer de saldi op de grootboekkaarten af gaan wijken van de openstaande postenlijst. U kunt dit doen door de openstaande postenlijst op te vragen bijvoorbeeld op 31-1 van een boekjaar en vervolgens de kolommenbalans tot en met deze datum. Als dit gelijk is gaat u weer een maand verder, totdat u bij een maand komt, waarbij het af gaat wijken. .
  7. Lukt het niet? Neem contact op met onze Mifas helpdesk