De H staat voor handmatig. Het BTW-bedrag is dan bij de betreffende boeking niet door Mifas berekend, maar door u zelf gewijzigd.
Als er een B (van berekend) achter een boeking staat dan is het BTW-bedrag door Mifas berekend aan de hand van het bij de BTW-code behorende percentage.