Młodzież hodowlana

Wprowadzenia i Wyjścia w menu Młodzież
Tych opcji używamy w przypadku zakupu zwierząt z poza fermy (Wprowadzenie) lub sprzedaży nie na ubój (Wyjścia). Wszystkie transfery wewnątrz stada należy wp...
czw, 27 Kwi, 2023 o 3:50 PO POŁUDNIU
Znajdź całkowitą liczbę zwierząt przeniesionych z jednej lokalizacji do drugiej
Aby podsumować obroty zwierząt pomiędzy dwoma lokalizacjami, przechodzimy do ekranu wprowadzania danych i klikamy prawym przyciskiem myszy zieloną linię fil...
śr, 17 Maj, 2023 o 3:58 PO POŁUDNIU
Podaj wagę padłej sztuki - dlaczego?
Wagi sztuk padłych powinny być wprowadzane do programu. Waga ta jest uwzględniana w kalkulacjach raportu efektywności. Pozwala to na uzyskanie dokładniejszy...
śr, 17 Maj, 2023 o 5:22 PO POŁUDNIU
Wskaźnik wybojowości
Jest to liczba, którą PigVision wykorzystuje do zamiany wagi poubojowej na wagę żywą i na odwrót. Wartość domyślna to 76,34% (lub 1,31). Można to zmienić w ...
pt, 19 Maj, 2023 o 12:44 PO POŁUDNIU
Średnia waga zwierząt w sektorach
Po upewnieniu się, że wszystkie informacje o wadze są wprowadzone i prawidłowe, a następnie klikamy ikonę Lista stada lub wybieramy menu Organizacja – List...
pt, 19 Maj, 2023 o 1:02 PO POŁUDNIU
Pobierz ponownie dane dotyczące uboju
Gdy PigVision sprawdza, czy dane dotyczące uboju zostały już pobrane, zawsze odbywa się to przy użyciu unikalnego identyfikatora ID dokumentu, który jest...
pon, 22 Maj, 2023 o 12:43 PO POŁUDNIU
Jak zarejestrować premię z ubojni
Premia z ubojni może zostać zarejestrowana jako dochód na kg wagi poubojowej, a następnie być częścią rachunku ekonomicznego w raporcie produkcyjnym.   W ...
pon, 22 Maj, 2023 o 1:28 PO POŁUDNIU
Ustawanie krzywej wzrostu dla tuczu
Aby ustawić krzywą wzrostu dla stada tuczowego, należy przejść do Ogólne, a następnie wybrać Lokalizacje. Tutaj dwukrotnie klikamy lokalizację, dla której ...
pon, 22 Maj, 2023 o 1:42 PO POŁUDNIU
Zmiana lokalizacji po pobraniu danych ubojowych
Jeżeli uzupełnione dane są zarejestrowane w złej lokalizacji, należy zmienić lokalizację w Młodzież – Dane ubojowe, a następnie Ubój grupy.        Jeże...
pon, 22 Maj, 2023 o 3:14 PO POŁUDNIU
Waga poubojowa czy waga żywa?
Podczas ręcznego wprowadzania danych grupy ubojowej można wprowadzić albo żywą wagę zwierząt, albo wagę poubojową („Waga”). Program użyje wskaźnika wybojowo...
pon, 22 Maj, 2023 o 5:04 PO POŁUDNIU