Grise i vækst registreringer

Indgang og afgang i menuen Grise i vækst
Du skal anvende ”Indgang”, når du køber dyr og ”Afgang”, når du sælger dyr.  Interne flytninger tastes under ”Flytning”.
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:24 AM
Totalvægt eller gennemsnitsvægt?
Begge kolonner er til rådighed, så du kan vælge den, der passer dig. Hvis du vælger begge, kan du taste i den ene og den anden beregnes automatisk af progra...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:24 AM
Totale antal flyttede grise i en periode
Vælg i menuen ”Grise i vækst” – ”Flytning” og stil musen i den grønne filterlinje. Højreklik og vælg -Mellem…- her taster du start- og slutdato for perioden...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:25 AM
Tast vægt på en død gris - hvorfor?
Tilføj vægten på døde grise og vægten indgår i beregningen af tilvækst på E-kontrollen. En ca. vægt på den døde gris er tilstrækkeligt.     
Wed, 5 Jan, 2022 kl. 10:41 AM
Korrektionsfaktor
Korrektionsfaktor er den faktor, som PigVision anvender til at beregne slagtet vægt ud fra levende vægt og vice versa. Standardværdien er 76,33% eller 1,31....
Wed, 29 Dec, 2021 kl. 8:14 AM
Find gennemsnitsvægten for en stald
Først skal du sikre dig, at alle vægtinformationer er registreret og rigtige. Gå til menuen ”Management” – ”Besætningsliste” og vælg en dato. Under fanen ”G...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:26 AM
Download slagteriafregninger
I menuen Grise i vækst – Slagtedata – Hent slagteriafregninger, kan du downloade slagtedata direkte fra slagteri til PigVision. Hvis du benytter batches, er...
Mon, 25 Apr, 2022 kl. 3:21 PM
Download slagteriafregninger igen
Når PigVision tjekker om en slagteriafregning er downloadede, sker det altid ud fra det unikke erklærings-ID, der er på hver afregning. Sletter du erklæring...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:28 AM
Registrer efterbetaling fra slagteriet
Den forventede efterbetaling kan indsættes som en fast indtægt pr. slagtede kg. og dermed indgå i økonomiberegningen på dine produktionsrapporter.    ...
Wed, 8 Dec, 2021 kl. 8:59 AM
Opsæt vækstkurve
Hvis du gerne vil opsætte vækstkurven for din slagtebesætning, skal du gå ind i “Generelt” og vælge “Lokation”. Her dobbeltklikker du på den lokation, du g...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 9:08 AM