Grise i vækst registreringer

Indgang og afgang
Du kan anvende ”Indgang”, når du køber dyr og ”Afgang”, når du sælger dyr.  Interne flytninger registreres under ”Flytning”. 
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 3:09 PM
Totalvægt eller gennemsnitsvægt
Begge kolonner er til rådighed, så du kan vælge den, der passer dig.  Vælger du begge kolonner, kan du taste i den ene og den anden beregnes automatisk af ...
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 3:11 PM
Total antal flyttede grise i en periode
Gå til ”Grise i vækst” - ”Flytning” og stil cursoren i den grønne filterlinje. Højreklik og vælg "Mellem…". Her kan du taste periodens start- og s...
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 3:14 PM
Tast vægten på en død gris - også selvom grisen er død
Registrerer du vægten på døde grise vil vægten indgå i beregningen af tilvækst på E-kontrollen.  Kender du ikke den eksakte vægt, vil en ca. vægt på den dø...
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 3:15 PM
Korrektionsfaktor
Korrektionsfaktor er den faktor, som PigVision anvender til at beregne slagtet vægt ud fra levende vægt og vice versa.  Standardværdien er 76,33% eller 1,3...
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 3:18 PM
Find gennemsnitsvægten for en stald
Først skal du sikre dig, at alle vægtinformationer er registreret og rigtige.  Gå til menuen ”Management” - ”Besætningsliste” og vælg en dato.  Under fane...
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 3:30 PM
Download slagteriafregninger
Du kan hente slagteriafregninger direkte fra slagteri til PigVision.  Gå til "Grise i vækst" - "Slagtedata" - "Hent slagteriafr...
Fri, 20 Okt, 2023 kl. 2:28 PM
Slet og download slagteriafregninger igen
Hvis du allerede har hentet dine slagteriafregninger, men har brug for at downloade dem igen, kan dette gøres ved at slette de "gamle" slagteriafr...
Wed, 1 Maj, 2024 kl. 11:44 AM
Registrer efterbetaling fra slagteriet
Den forventede efterbetaling kan indsættes som en fast indtægt pr. slagtede kg. og dermed indgå i økonomiberegningen på dine produktionsrapporter.    ...
Fri, 20 Okt, 2023 kl. 2:39 PM
Opsæt vækstkurve
Hvis du gerne vil opsætte vækstkurven for din slagtebesætning, kan du gå til “Generelt” - “Lokation”.  Her dobbeltklikker du på den lokation, du gerne vi...
Fri, 20 Okt, 2023 kl. 2:40 PM