Po upewnieniu się, że wszystkie informacje o wadze są wprowadzone i prawidłowe, a następnie klikamy ikonę Lista stada lub wybieramy menu OrganizacjaLista stada. Wybieramy wymaganą datę, klikamy OK. W oknie listy stada wybieramy zakładkę Młodzież. Średnia waga zwierząt w poszczególnych lokalizacjach pokazana jest w kolumnie Średnio kg. Jeśli waga wygląda niewłaściwie, należy wrócić i sprawdzić wszystkie wpisy dotyczące wagi.