Młodzież hodowlana

Konfiskaty w uboju
Aby wprowadzić sztuki odrzucone w uboju, należy użyć kolumny Odrzucone liczba, aby wprowadzić całkowitą liczbę zwierząt niezdatnych do spożycia oraz kolumnę...
pon, 22 Maj, 2023 o 3:28 PO POŁUDNIU
Jak zmienić hasło do pobierania danych ubojowych?
Jeśli zmieniono hasło w Danish Crown, należy zmienić hasło również w PigVision. Przejdź do tego okna i kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia, a pojawią się...
pon, 22 Maj, 2023 o 3:31 PO POŁUDNIU
Jak usunąć wyjście młodzieży hodowlanej, jeśli jest ono błędne?
Wprowadzono wybrakowanie loszki hodowlanej, ale okazało się, że jest to pomyłka. Czy można usunąć wyjście?  Tak. Należy wybrać menu Hodowla – Młodzież hod...
pt, 29 Lip, 2022 o 12:32 PO POŁUDNIU