Jest to liczba, którą PigVision wykorzystuje do zamiany wagi poubojowej na wagę żywą i na odwrót. Wartość domyślna to 76,34% (lub 1,31). Można to zmienić w kolumnie wskaźnika wybojowości lub na stałe w menu OgólneUstawienia ogólne, jak pokazano poniżej za pomocą strzałek.