E-kontrol

Sådan læses afstemningsfanen på E-kontrollen (sohold)
I den bedste af alle verdener passer afstemningen perfekt, når man har indtastet sine statustal. Indimellem sker det, at ligningen ikke går op. Herunder er ...
Mon, 17 Jun, 2024 kl. 2:33 PM
Sådan læses afstemningsfanen på E-kontrollen (grise i vækst)
Når du har indtastet dine statusværdier i slutningen af perioden, vil det perfekte scenario selvfølgelig være, at alt stemmer. Ofte er dette dog ikke tilfæl...
Mon, 17 Jun, 2024 kl. 2:34 PM
Se E-kontrollen
Gå til "Rapport" - "E-kontrol".  Her vises de rapporter, der er oprettet til både søer og grise i vækst.  Efter du har valgt, hvilken ...
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 11:18 AM
Beregning af besætningsforskydning (Sohold)
Besætningsforskydning søer (Søer ved slut * Værdi ved slut) – (Søer ved start * Værdi ved start) + Besætningsforskydning drægtighedsdage ((((So drægtigh...
Mon, 30 Okt, 2023 kl. 3:44 PM
Beregning af besætningsforskydning (Grise i vækst)
Beregning af statusforskydning for grise i vækst, når det beregnes, som en selvstændig rapport. Du kan se hvilke data der indgår i beregningen af status...
Wed, 26 Jun, 2024 kl. 10:11 AM
Tilføj eller fjern nøgletal fra E-kontrollen
Når E-kontrollen er beregnet, vælger du fanen ”Produktion”.  Herefter vælger du "Layout setup", hvor du kan til- og fravælge nøgletal ved at sætt...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 11:36 AM
Anvend forbrug, indkøb og status
I PigVision kan man vælge mellem 3 forskellige typer foderregistreringer til E-kontrollen. Forbrug – her registreres den mængde foder, som er brugt i peri...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 11:43 AM
Statusværdier og hvor du kan finde dem
Statusværdien af et dyr udregnes som:   Basispris + kg gris * kr/kg gris.  Basisprisen er værdien af et liv, mens ”kg gris * kr/kg gris” er værdien af...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 11:46 AM
Tilføj plantal til E-kontrollen
Når E-kontrollen er beregnet, kan du gå til fanen "produktion".  Klik på ”Plan” i toppen.   Nu kan du udvælge nøgletal, som du ønsker vist med ...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 12:02 PM
Se udregningen bag nøgletal
Hvis du gerne vil se formlen bag en udregning kan du dobbeltklikke på nøgletallet og et nyt vindue åbnes.  Du kan i toppen af vinduet se selve formlen bag ...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 12:05 PM