Beregning af statusforskydning for grise i vækst, når det beregnes, som en selvstændig rapport.


Du kan se hvilke data der indgår i beregningen af statusforskydning.


Gå til "Grise i vækst" - "Status".

Her finder du de værdier, som indgår direkte i beregningen.


Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse


For grise i vækst (pattegrise, smågrise, klimagrise, slagtegrise, polte uden nummer) -altså alle grise som håndteres, som en gruppe og ikke som enkeltdyr, beregnes besætningsforskydningen således efter denne formel: 

(Antal grise ved start * Værdi/dyr ved start) – (Antal grise ved slut*Værdi/dyr ved slut)

+

(Total vægt ved start * Værdi/kg ved start) – (Total vægt ved slut * Værdi/kg ved slut)

=

Besætningsforskydning, kr.

Specielt: Hvis ikke værdierne er indberettede er der forskel på beregningerne afhængig af den anvendte formelsamling:

Formelsamling PR_Ungdyr (kun aktiv efter DK besætningssetup) beregner besætningsforskydning med værdien 0 hvis ikke værdierne er indberettede.

Formelsamlingerne SLG og PROGENY beregner besætningsforskydning med værdier beregnet ud fra gennemsnitlige omsætningspriser.

Bemærk: Inkluderes klimagrise, som en del af soholdsrapporten, så er formlen anderledes.

SEGES offentliggøre løbende af statusværdier opgjort pr. måned - disse findes på www.farmtalonline.dk. Disse kan med fordel anvendes til 'Værdi/dyr' og 'Værdi/kg'