Beregning af statusforskydning for Grise i vækst, når det beregnes, som en selvstændig rapport.


Hvilke data indgår i beregning af statusforskydning

Under Grise i vækst - Status finder du de værdier, som indgår direkte i beregningen.


Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 1 Eksempel på status med statusværdier registreret.

For Grise i vækst (pattegrise – smågrise – klimagrise – slagtesvin – polte uden nummer). Altså alle grise som håndteres, som en gruppe og ikke som enkeltdyr, beregnes sådan

 

Beregningen:

Den samlede besætningsforskydning beregnes efter denne formel:

(Antal grise ved start * Værdi/dyr ved start) – (Antal grise ved slut*Værdi/dyr ved slut)

+

(Total vægt ved start * Værdi/kg ved start) – (Total vægt ved slut * Værdi/kg ved slut)

=

Besætningsforskydning, kr.

Specielt: Hvis ikke værdierne er indberettede er der forskel på beregningerne afhængig af den anvendte formelsamling:

Formelsamling PR_Ungdyr (kun aktiv efter DK besætningssetup) beregner besætningsforskydning med værdien 0 hvis ikke værdierne er indberettede.

Formelsamlingerne SLG og PROGENY beregner  besætningsforskydning med værdier beregnet ud fra gennemsnitlige omsætningspriser.

Bemærk: 

Inkluderes f.eks. klimagrise, som en del af soholdsrapporten, så er formlen anderledes.

SEGES offentliggør løbende af statusværdier opgjort pr. måned, disse findes på www.farmtalonline.dk. Disse kan med fordel anvendes til 'Værdi/dyr' og 'Værdi/kg'Relaterede emner:

Statusværdier og hvor du kan finde dem

Status

Se udregningen bag nøgletal