I PigVision kan man vælge mellem 3 forskellige typer foderregistreringer til E-kontrollen.

  1. Forbrug – her registreres den mængde foder, som er brugt i perioden for hvert fodermiddel. Dette registreres ofte på periodens sidste dag, men det er ikke et krav.

  2. Indkøb – her registres alle indkøb, for hvert enkelt fodermiddel. Der må godt være flere indkøb af hvert fodermiddel. Ved periodens slutning vurderes, hvor meget der ligger på lager og der oprettes en linje, hvor lagerbeholdningen angives som status.

  3. Status - her registreres det som ligger på lager ved perioden afslutning. Programmet tager højde for, at denne beholdning bruges i den efterfølgende periode.

Man anvender altså enten A) Kun Forbrug eller B) Kombinationen af indkøb og status. 

Hvis man registrerer indkøb og status, så håndterer PigVision det sådan, at statusbeholdningen indgår som et indkøb i den efterfølgende periode.