E-kontrol

Se det foder du har registreret
Efter E-kontrollen er beregnet, kan du i toppen se forskellige faner:     Klik på fanen "Foder" og du kan nu se det foder du har registreret....
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 11:52 AM
Se de udgifter du har registreret
Efter E-kontrollen er beregnet, kan du i toppen se forskellige faner: Klik på fanen "Andre udgifter" og du kan nu se alle faste og varia...
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 11:57 AM
Print en del af E-kontrollen
Vælg din E-kontrol og vælg det layout, du gerne vil anvende ved siden af printeren. Nu ser du en udskrift af din E-kontrol.   Du kan markere de sider, som...
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 12:04 PM
Produktionsrapport med flere stalde/stier "Side by side" (Grise i vækst)
Hvis du har flere steder eller stalde med grise i vækst, som du gerne vil vise på samme produktionsrapport i parallelle kolonner som vist her, så kan det sæ...
Mon, 30 Okt, 2023 kl. 3:51 PM
Beregning af besætningsforskydning (Grise i vækst)
Beregning af statusforskydning for grise i vækst, når det beregnes, som en selvstændig rapport. Du kan se hvilke data der indgår i beregningen af status...
Mon, 30 Okt, 2023 kl. 3:01 PM
Send E-kontrollen som mail til samarbejdspartner
Hvis du ønsker at sende E-kontrollen (eller anden udskrift i PigVision), som en vedhæftet pdf-fil til en mailadresse, kan du gøre sådan her: Gå til "G...
Mon, 30 Okt, 2023 kl. 3:18 PM
Tilføj nøgletal per faresti til E-kontrollen
Det er muligt at få beregnet nøgletal beregnet på baggrund af farestier. Der er følgende nøgletal til rådighed: Antal farestier (Stk) Fravænnede kg pr. ...
Mon, 30 Okt, 2023 kl. 3:38 PM
Beregning af besætningsforskydning (Sohold)
Besætningsforskydning søer (Søer ved slut * Værdi ved slut) – (Søer ved start * Værdi ved start) + Besætningsforskydning drægtighedsdage ((((So drægtigh...
Mon, 30 Okt, 2023 kl. 3:44 PM
Indtastning af udgifter - et nemt overblik
Du kan oprette udgifter ved at gå til "Øvrige indtastninger" - "Udgifter" eller "Andre udgiftstyper" Udgifterne er opdelt i t...
Mon, 30 Okt, 2023 kl. 3:50 PM
E-kontrol over flere lokationer - Grise i vækst
  E-kontrol for flere lokationer med grise i vækst For at kunne lave en samlet rapport for flere lokationer, skal der oprettes en samlet lokation, som de ...
Thu, 2 Maj, 2024 kl. 2:21 PM