Statusværdien af et dyr udregnes som:

 

Basispris + kg gris * kr/kg gris. 


Basisprisen er værdien af et liv, mens ”kg gris * kr/kg gris” er værdien af de kg, som dyret vejer.

 

Bemærk: Statusværdier er ikke det samme, som handelsværdier.

 

Statusværdier kan indtastes i forbindelse med status og indgår i beregning af besætningsforskydningen, der både består af en ændring i lageret (mængdeforskydning) og ændring i værdien (prisforskydning).

 

 

SEGES laver løbende beregninger af statusværdier opgjort pr måned, disse finde på www.farmtalonline.dk

 

 

Hvis din status er dobbelt kan det være fordi du har tastet status for en lokation to gange på samme dag.