E-kontrol

Se E-kontrollen
Gå til "Rapport" - "E-kontrol".  Her vises de rapporter, der er oprettet til både søer og grise i vækst.  Efter du har valgt, hvilken ...
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 11:18 AM
Se og forstå afstemningen på min E-kontrol
Når du har indtastet dine statusværdier i slutningen af perioden, vil det perfekte scenario selvfølgelig være, at alt stemmer. Ofte er dette dog ikke tilfæl...
Wed, 20 Mar, 2024 kl. 11:30 AM
Tilføj eller fjern nøgletal fra E-kontrollen
Når E-kontrollen er beregnet, vælger du fanen ”Produktion”.  Herefter vælger du "Layout setup", hvor du kan til- og fravælge nøgletal ved at sætt...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 11:36 AM
Anvend forbrug, indkøb og status
I PigVision kan man vælge mellem 3 forskellige typer foderregistreringer til E-kontrollen. Forbrug – her registreres den mængde foder, som er brugt i peri...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 11:43 AM
Statusværdier og hvor du kan finde dem
Statusværdien af et dyr udregnes som:   Basispris + kg gris * kr/kg gris.  Basisprisen er værdien af et liv, mens ”kg gris * kr/kg gris” er værdien af...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 11:46 AM
Tilføj plantal til E-kontrollen
Når E-kontrollen er beregnet, kan du gå til fanen "produktion".  Klik på ”Plan” i toppen.   Nu kan du udvælge nøgletal, som du ønsker vist med ...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 12:02 PM
Se udregningen bag nøgletal
Hvis du gerne vil se formlen bag en udregning kan du dobbeltklikke på nøgletallet og et nyt vindue åbnes.  Du kan i toppen af vinduet se selve formlen bag ...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 12:05 PM
Se økonomidata, foder og udgifter på E-kontrollen
Nedenfor finder du et eksempel på en E-kontrol for en sobesætning (Det er det samme ved en slagtesvinebesætning).  Fanerne i toppen viser de enkelte valgmu...
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 11:29 AM
Se udskrift af E-kontrol inden udskrivning
Efter du har beregnet din E-kontrol, kan du gå til fanen "Produktion".  Her kan du klikke på "Layout", hvorefter en liste med forskelli...
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 11:44 AM
Se økonomiske resultater
Efter E-kontrollen er beregnet, kan du i toppen se forskellige faner:     Klik på fanen "Økonomi" og du kan nu se økonomiresultaterne.  Du k...
Thu, 26 Okt, 2023 kl. 11:54 AM