Grise i vækst registreringer

Skift lokation på download af slagtedata
Hvis hele afregningen er registreret ved en forkert lokation, kan du blot ændre lokationskoden.  Gå til "Grise i vækst" - "Slagtedata&qu...
Fri, 20 Okt, 2023 kl. 2:47 PM
Registrering af slagtevægt eller levende vægt i slagtning (gruppe)
Når du registrerer slagtedata for grupper manuelt, kan du indtaste levendevægt eller slagtevægt på dyrene, da PigVision bruger en korrektionsfaktor til at u...
Fri, 20 Okt, 2023 kl. 3:01 PM
Indtastning af tillæg til en slagtning (gruppe)
Hvis du vil indtaste tillæg, når du registrerer slagtedata, kan du i højre side af skærmen se forskellige muligheder under kolonnen “Tillæg/fradrag”.  ...
Fri, 20 Okt, 2023 kl. 3:05 PM
Ændring af adgangskode til download af slagtedata
Har du ændret din adgangskode til Danish Crown, skal du også ændre adgangskoden i PigVision. Gå til "Grise i vækst" - "Slagtedata" - ...
Fri, 20 Okt, 2023 kl. 3:19 PM
Manuel download af slagtedata fra Danish Crown
For manuelt at hente slagtedata fra Danish Crown skal du gå ind på Danish Crowns ejerside.  Gå til "Administration". I venstre side finder...
Fri, 3 Maj, 2024 kl. 12:46 PM
Slet en afgang på en polt
Har du en polt, som ikke er afgået, men som er registeret død, kan du slette afgangen og dermed genoplive hende.  Gå til ”Avl” - ”Ungdyr”. Fremsøg d...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 9:52 AM
Tilbageholdelsesliste med dyr der er slagtestop på
I PigVision kan du hente en tilbageholdelsesliste.  Gå til "Management" - "Tilbageholdelsesliste".  Du vil blive bedt om at indt...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 9:57 AM
Fejl 401 ved download af slagteafregninger fra Tican
Du kan risikere at få fejlen 401, når du forsøger at downloade slagteriafregninger fra Tican.   Dette skyldes som regel, at der er fejl i brugernavn ...
Thu, 2 Nov, 2023 kl. 3:11 PM
Besætningsliste med vægtfordeling
Du kan opsætte besætningslisten til at vise forskellige vægtfordelinger i en bestemt periode. Det er nemlig muligt at få oplyst det antal grise, der er på s...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 10:25 AM
Fordelingskurve med kødprocent
Det er muligt at beregne en fordelingskurve med kødprocenten fra slagtedata ud fra forskellige kriterier.   Gå til ”Analyse grise i vækst” - ”Fordeling af ...
Thu, 21 Dec, 2023 kl. 9:16 AM