Du kan anvende ”Indgang”, når du køber dyr og ”Afgang”, når du sælger dyr. 

Interne flytninger registreres under ”Flytning”.