Den forventede efterbetaling kan indsættes som en fast indtægt pr. slagtede kg. og dermed indgå i økonomiberegningen på dine produktionsrapporter. 

 

Gå til Øvrige Indtastninger" - "Faste priser" - "Indtægter”. 


Her indtastes den/de lokationer, hvorfra der leveres slagtegrise. 

 

 

 

Kolonnen ”Pris pr.” skal være pr. ”3. Godkendte slagtet kg”, som kan vælges i dropdownmenuen 


Kolonnen "Indtægtstype" kan defineres ved at klikke på tasten "F5" i feltet ”Kode”, hvorefter PigVision viser dig mulige indtastninger. Her kan du dobbeltklikke på kode 22 ”Efterbetaling fra slagteri”. 

 

Kolonnen "Variant" bruges til at definere prisen for en specifik periode - prisen er altså ikke konstant. Dobbeltklik i feltet ”Variant”, hvorefter du kan sætte prisen og dato fra, hvor prisen skal være gældende.