Den forventede efterbetaling kan indsættes som en fast indtægt pr. slagtede kg. og dermed indgå i økonomiberegningen på dine produktionsrapporter. 

 

I menuen Øvrige Indtastninger – Faste priser – Indtægter”, indtastes den/de lokationer, hvorfra der leveres slagtesvin. 

 

 

 

”Pris pr.” skal være pr. ”Godkendt slagtet kg”, dette vælges i dropdown boksen.  

 

Indtægtstypen kan defineres ved at klikke på F5 i feltet ”Kode”, hvorefter PigVision viser dig mulige indtastninger. Her dobbeltklikker du på kode 22 ”Egfterbetaling fra slagteri”. 

 

Feltet ”Variant” bruges til at definere prisen for en specifik periode, prisen er altså ikke konstant. Dobbeltklik på feltet ”Variant”, herefter kan du sætte prisen og dato, hvorfra prisen skal være gældende.