Generelle funktioner

Nyoprettet forretningsforbindelse kan ikke findes
Hvis du ikke kan finde forbindelsen, kan det være fordi, at du har et filter som kun viser nogle af dine forbindelser afhængig af hvilken status de har.  ...
Fri, 22 Sep, 2023 kl. 1:34 PM
Tilføj decimaler analyser og E-kontrol
I PigVision er det muligt at ændre i antallet af decimaler på analyser og e-kontroller.  Dette kan være en fordel ved resultater såsom daglig tilvækst mm. ...
Fri, 22 Sep, 2023 kl. 1:35 PM
PigVision Online er væk, selvom programmet er åbent
Hvis du oplever, at programmet ikke er synligt på skærmen, skyldes dette højst sandsynligt, at programmet er blevet minimeret. Tryk på Windows tasten sa...
Fri, 22 Sep, 2023 kl. 1:42 PM
Oprettelse af en kunde/kontaktperson
Kunder og/eller andre kontaktpersoner hedder forretningsforbindelser i PigVision.  For at oprette en forretningsforbindelse gå til "Generelt" ...
Fri, 15 Sep, 2023 kl. 8:05 AM
Flytning fra lokal installation til online version eller opsigelse af licens
Når du vil flytte fra lokal installation til online, bedes du give os besked herom. Dette kan gøres enten pr. brev eller i en mail til support-dk@agrovision...
Fri, 15 Sep, 2023 kl. 9:08 AM
Lokal installation af PigVision kan ikke åbne
Hvis lokal installationen af PigVision ikke åbner og programmet skriver på engelsk:  ”Show about form” starter du med at klikke på ”OK” I det ...
Fri, 15 Sep, 2023 kl. 9:23 AM
Datasikkerhed
Hos AgroVision arbejder vi tæt op af ISO27001 omkring vores datasikkerhed. AgroVision IT drifter også for søsterselskaber, der er ISO27001 certificeret, så ...
Wed, 14 Feb, 2024 kl. 1:02 PM
Slet en fejlindtastning
Hvis du har lavet en forkert indtastning, er det muligt at slette denne igen. Det kunne for eksempel være et sokort, hvor soen fejlagtigt har fået en afgan...
Wed, 14 Feb, 2024 kl. 1:10 PM
Luk PigVision Online
For at visse ændringer kan træde i kraft, kan det være nødvendig at lukke programmet og starte det igen. For at lukke PigVision Online, krydser du PigVisi...
Wed, 14 Feb, 2024 kl. 1:17 PM
PigVision lokal åbner ikke
Du kan ske at få meddelelsen "Show about form: No valid licens update the program", hvis du åbner PigVision lokal og der er kommet en ny version. ...
Mon, 27 Maj, 2024 kl. 11:12 AM