Hvis du har lavet en forkert indtastning, er det muligt at slette denne igen.

Det kunne for eksempel være et sokort, hvor soen fejlagtigt har fået en afgang (her slagtet).


Stil dig i kolonnen "dato" og klik på det røde kryds i toppen.

Du vil nu blive spurgt, om du ønsker af slette afgangen.
Tryk "Ok" og afgangen vil nu være slettet.  

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, software, diagram

Automatisk genereret beskrivelse