For at visse ændringer kan træde i kraft, kan det være nødvendig at lukke programmet og starte det igen.


For at lukke PigVision Online, krydser du PigVision ned på krydset i højre hjørne. Vælger du at lukke PigVision ned ved at trykke på krydset i den blå bar i toppen, lukkes der for fjernadgangen og du lukker ikke programmet ordentligt ned.