I PigVision er det muligt at ændre i antallet af decimaler på analyser og e-kontroller. 

Dette kan være en fordel ved resultater såsom daglig tilvækst mm.


For at ændre i decimaltal kan du gå ind i "Layout setup", når du har din analyse eller E-kontrol fremme


Et nyt vindue med "Layout setup" kommer nu frem. 

Gå derefter til fanen "Decimaler"


Nu kan du ændre decimaltal ved de forskellige muligheder


Du kan afslutte ved at trykke "Ok", hvorefter ændringerne vil træde i kraft.


Du kan også højreklikke på det nøgletal, hvor du gerne vil have ændret decimaltallet. På denne måde kommer du direkte hen til nøgletallet under "Layout setup" - "Decimaler" og du kan ændre decimaltallet direkte uden at skulle lede efter nøgletallet. 


Her vises et eksempel fra en beregnet E-kontrol, hvor decimaler for "Daglig foderforbrug" under "Fravænnede grise" skal ændres. 

Højreklik på "Daglig foderforbrug"


Herefter åbner vinduet med "Layout setup". 

Gå til "Decimaler", hvor du nu er placeret det sted, hvor du kan ændre decimaltallet uden at skulle lede efter nøgletallet


Afslut ved at trykke "Ok". Ændringerne er herefter gemt.