Może się zdarzyć, że wyniki zużycia pasz są błędne. Jak powinno się poprawnie rejestrować zużycie, zakup i zapas pasz?

 

W PigVision można wybrać trzy różne sposoby rejestracji pasz na potrzeby raportu efektywności.

 

 

1: Zużycie – To typ rejestracji ilości paszy, którą została fizycznie zużyta (skarmiona) w danym okresie. Często wpisuje się je w ostatnim dniu okresu, ale nie jest to konieczne.

 

2: Zakup – W tym przypadku zapisuje się wszystkie zakupy dla każdego komponentu. Można dokonać dowolnej ilości zakupów każdego produktu. Na koniec okresu ocenia się, ilość jaka jeszcze została na stanie. Tę wartość wprowadza się jako zapas w nowym wierszu.

 

3: Zapas – Ilość paszy na stanie na koniec okresu. Program użyje tej wartości w rozliczeniu następnego okresu.

 

Wprowadzając zużycie pasz używa się jednej z dwóch metod:

A: Zużycie lub 

B: Kombinacja zakupu i zapasów.

 

W opcji zakupów i zapasów, PigVision potraktuje zapas jako zakup w następnym okresie.