PigVisionissa voit valita kolme eri tapaa kirjata rehut tehokkuusraportillesi.


1. Kulutus - Tänne kirjaat jaksolla käytetyn rehun määrän. Kirjaus yleensä tehdään jakson viimeisenä päivänä, mutta se ei ole pakollista.


2. Hankinta - Näihin kirjaat kaikki ostosi, kunkin komponentin osalta. Voit kirjata useamman kuin yhden oston kutakin tuotetta. Jakson lopussa arvioit paljon sinulla on jäljellä kutakin komponenttia. Tämän määrän voit kirjata uudelle riville tyypillä "tila". Tämä on siis eräänlainen inventaario.


3. Tila - Tämä kuvaa jäljellä olevaa määrää rehukomponentista jakson lopussa. Ohjelma käyttää inventaariossa olevan määrän seuraavassa jaksossa.


Rehuja kirjatessa voit valita joko A: Kulutuksen seurannan tai B: Yhdistelmän hankintaa ja tilaa.


Jos kirjaat rehut vaihtoehdolla B, PigVision käsittelee inventaarion lopputuloksen seuraavan jakson hankintana.