I PigVision er der øverst en grøn filterlinje. Ved at skrive i denne linje kan du fremsøge forskellige registreringer, så andre filtreres væk.

Derudover kan du højreklikke og vælge andre filtre. Dette kan anvendes til at fremsøge et bestemt dyr eller bestemte informationer/resultater i en given periode. Filterlinjen findes i de fleste vinduer i PigVision. 

Filterikonet er en ”tragt”, som her er markereret med den røde ramme. Tryk på denne, hvis din filterlinje ikke vises. 

 

For at søge i filterlinjen kan du skrive i de enkelte felter. 

Du kan for eksempel under "Indgang" - "Dato", søge på en given dato, hvorefter dine dyr fra denne dato vil blive vist:


Du kan også søge på et dyrenummer: 


Du kan også vælge at anvende flere filtre samtidigt. 

Vær opmærksom på, at der kun kan søges i de grønne felter - røde eller gule felter kan ikke bruges. 


Du kan også anvende "XXXXX", så filtreres der på alt som indeholder de tal eller bogstaver, som du har skrevet. Du kan, for eksempel, søge på flere dyrenumre, som indeholder de samme tal. 
Du kan, for eksempel, anvende *XXX* som vist nedenfor: Der er flere filtreringsmuligheder, som kan ses her


Højreklikke i filterlinjen

Du kan også vælge at højreklikke i filterlinjen "Dato", hvoraf der fremkommer nogle valgmuligheder. 


Her kan du vælge dags dato, en bestemt dato, alle datoer før eller efter en bestemt dato. Du kan også vælge en periode mellem to datoer. 


Hvis du højreklikker i dyrenummer ("Dyrnr."), får du andre muligheder.

 

Her kan du vælge at søge på et bestemt dyrenummer, et nummer indeholdende visse cifre eller et tomt felt, som vil vise dyr uden numre.