W programie PigVision mamy linię filtra, która pomaga wyszukać dane lub określoną rejestrację. Jest to zielony wiersz pomiędzy nagłówkami kolumn a wierszami danych. Użyj filtra przez wprowadzenie np. numeru lochy lub daty aby uzyskać przegląd. Masz również możliwość kliknięcia prawym przyciskiem myszy aby przywołać różne opcje filtrowania. Linia filtra jest obecna w większości okien programu PigVision. 

 

Ikona filtru:

Jeśli linia filtru nie jest wyświetlana, możesz ją włączyć klikając ikonę "lejek".

 

Linia filtra:

Wprowadzając określoną datę lub numer lochy można znaleźć informacje lub rejestrację dotyczącą konkretnego zwierzęcia lub datę zdarzenia. Można wprowadzić wiele filtrów w tym samym czasie, ale można filtrować tylko wtedy, gdy linia jest zielona, a nie jeśli jest czerwona lub żółta. 

 

Filtruj według daty:

 

Filtruj, klikając prawym przyciskiem myszy:

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w wiersz filtra. Jeśli tak, masz kilka opcji do wyboru. Można wybrać datę dzisiejszą, określoną, wszystkie daty przed lub po określonej dacie lub okresie między dwiema datami.

Można również filtrować numer zwierzęcia, wykorzystując inne opcje. Gdy nie znasz ostatnich dwóch cyfr numeru wpisz "14??" (bez znaków cudzysłowu) pokażą się wszystkie zwierzęta, których numer zaczyna się od 14, więc zwierzęta między 1400 a 1499. Ponadto, jeśli wiesz, że zwierzę, którego szukasz, ma "W" w numerze, możesz wpisać "*W*" do linii filtru, aby pokazały się zwierzęta z tą literą w numerze.