Der er forskellige måder hvorpå filterlinjen kan bruges, se eksempler på dette herunder: 


tekst (søger kun efter præcis denne tekst)

tekst* (søger efter teksten efterfulgt af noget bagefter)

*tekst (søger efter noget efterfulgt af teksten)

*tekst* (søger efter alt der indeholder teksten)

= (lig med)

< (mindre end)

> (større end)

<=X (mindre end eller lig med X)

>=X (større end eller lig med X)

X<<Y (søger efter dem, der er mellem X og Y)

X<=<Y (søger efter dem, der er mellem X og Y inklusiv X)

X<=<=Y (søger efter dem, der er mellem X og Y, inklusiv både X og Y)

!tekst! (søger efter alt uden tekst)

tekst++tekst (søger efter det, der indeholder tekst + to bogstaver eller tal + tekst)

~ (søger efter alle tomme kolonner)

!~ (søger efter alle kolonner med noget i)

X|Y (søger efter X eller Y)

X&Y (søger efter X og Y)


Det er også muligt at højreklikke i det grønne felt - her vil der komme forskellige muligheder op, alt efter hvilken kolonne du er i. 


Hvis du gerne vil have muligheden for at filtrere på dine lokationer, så anbefaler vi at dine lokationer er navngivet med tal og at alle tallene er lige lange, dette gør det nemmere at filtrere.