W programie PigVision możliwe jest uzyskanie większej liczby miejsc po przecinku w liczbach. Poniższy przykład pochodzi z analizy w menu Analizy lochyAnaliza grup.

 

 

Klikamy prawym przyciskiem myszy dowolną nazwę wskaźnika a otworzy się okno jak poniżej:

 

 

Wybieramy zakładkę Miejsca dziesiętne

 

  

Dla każdej pozycji można wybrać, czy liczba ma mieć 0,1,2, czy więcej miejsc po przecinku, patrz ramka na obrazku powyżej.

Po zakończeniu klikany OK a po ponownym przekalkulowaniu analizy liczby będą miały tyle miejsc dziesiętnych, ile ustawiono.