Als op de BTW-aangifte of het BTW-verslag negatieve bedragen zijn, kan dit twee oorzaken hebben:

  • De bijbehorende boekingen zijn credit boekingen.
  • De boekingen zijn verkeerd gecodeerd. Bij boekingen betreffende een inkoop is bijvoorbeeld een af te dragen BTW-code gebruikt. Verander in dit geval de BTW-codes bij de boekingen!