Op de liquiditeitsbegroting kunnen bedragen bij ' openstaande posten debiteuren' ' - crediteuren' staan welke niet overeen kunnen komen met Financieel - overzichten - openstaande posten
Op de liquiditeitsbegroting wordt het saldo die op de grootboekkaarten staan van de debiteuren en crediteuren (in- en verkoopboek(en) getoond.
Tijdens een jaarovergang is er een saldo voor debiteuren en crediteuren. In de loop van het jaar worden deze voldaan en zal het saldo nul worden als alles betaald is.
Echter het saldo van de jaarovergang blijft staan; het saldo wordt meegerekend op de liquiditeitsbegroting maar de betaalde /ontvangen posten worden niet goed verwerkt naar het werkelijke saldo.

Dit is op te lossen door de jaarovergang opnieuw uit te voeren. De saldo's worden opnieuw doorgerekend en klopt de liquiditeitsbegroting daarna weer.