Als het beginsaldo van de rekening(en) courant & kas niet klopt met de totalen van de grootboekkaart dan is waarschijnlijk het volgende de oorzaak.

  • De totale periode waarvoor de liquiditeitsbegroting wordt opgevraagd, betreft twee verschillende boekjaren.
  • De eindbalans van het eerste boekjaar is - wat betreft de grootboekkaarten van de rekeningen courant & kas - niet gelijk aan de beginbalans in het tweede boekjaar.

Door de jaarovergang van het eerste boekjaar naar het tweede boekjaar opnieuw uit te voeren, kan het probleem verholpen worden.