In CropVision maken wij onderscheid tussen percelen en teelten. Via de menuknop Registratie, Teeltregistratie kunt u linksboven (rode pijl) switchen tussen Percelen en Teelten.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Op een perceel (een stuk landbouwgrond) kunnen één of meerdere gewassen geteeld worden. Dit worden teelten genoemd.

 

Bij een perceel worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Naam van het perceel
 • Grondsoort
 • Oppervlakte
 • Land
 • Start- en Einddatum
 • Ligging perceel

 

Bij een teelt worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Naam van de teelt
 • Teeltjaar
 • Gewas
 • Teeltkenmerk
 • Ras
 • Oppervlakte
 • Start- en Einddatum
 • Het gekoppelde perceel
 • Historie (voorgaande teelt en voorgaande jaar hetzelfde gewas)

 

U kunt een teelt koppelen aan een perceel. 

 

Er kunnen in een teeltjaar meerdere teelten op een perceel plaatsvinden, bijvoorbeeld:

 

 • Meerdere gewassen die op een deel van het perceel geteeld worden.
 • Teelten die elkaar in de tijd opvolgen (bv. een groenbemester die na de tarwe geteeld wordt).

 

Aan de andere kant kan een teelt echter maar op één perceel plaatsvinden.

 

Teelten worden gebruikt om bewerkingen op te registreren. Dus als u wilt registreren, kies dan voor Teelten linksboven in CropVision.

 

Klik op de menuknop Registratie, Bouwplan voor het bouwplan overzicht. U ziet welke teelten en percelen per teeltjaar gekoppeld zijn.

 

Maak altijd eerst de perceelsvorm aan, en dan pas de teeltvorm. Met de referentielaag ‘Eigen perceelsvormen’ kunt u eenvoudig de ingetekende perceelsvorm overnemen als teeltvorm.