Situatieschets


Bepaalde dieren hebben meerdere keren uierontsteking, in al dan niet erge of minder erge vorm. Dit noemt "mastitisgevoelig”. De veearts beslist samen met u om een aantal dieren een vaccin toe te dienen. Evenwel moet dit vaccin om de 4 maand herhaald worden. Deze dieren zou je graag op de "Werklijst –Vaccinaties" krijgen.


Hoe ga je tewerk?

 1. Opmaken Code
  Je maakt eerst een Attentiecode aan “Mastitisgevoelig”. Dit mag van het type “algemene code” zijn.
 2. Code toewijzen
  De dieren waarvoor je beslist hebt om het vaccin te starten moet je die code éénmalig toewijzen. Dat kan via "Veebeheer –Codes", of je kan de code ook toevoegen via Technische handelingen.Ongeacht of de dieren bij “ziekten en behandelingen” de ziektes “klinisch mastitis” of “subklinisch mastitis” al dan niet werden ingevuld, kan je toch de code “Mastitisgevoelig” als attentiecode toevoegen.
 3. Opstellen vaccinatieschema
  Nu moet je een vaccinatieschema opstellen waarin gezegd wordt wanneer het vaccin moet worden toegediend. Belangrijk daarbij is dat je kiest voor soort “9. In groep om de ... dagen”. Daarnaast vul je het aantal dagen in en de dag waarop je wil/wou starten.  Belangrijk is dat nu de attentiecode “Mastitisgevoelig” wordt vermeld die bij de bewuste dieren werd meegegeven. Het vaccinatieschema moet je verder aanvullen met Periode, Middel, Dosis, ...
 4. Werklijst
  Als je de Werklijst “vaccinaties” neemt, zullen op de gepaste tijdstippen vermeld worden welke dieren het vaccin moeten hebben.
 5. Dashboard
  Ook op het dashboard gaan de dieren op dat tijdstip/ in die periode verschijnen die moeten behandeld worden. Als je klikt op “Vaccinaties” ga je ook zien welke dieren het vaccin moeten krijgen.
 6. Behandelen
  Als je de behandeling van het dier ook wil invullen bij “Ziekten en behandelingen” en je kiest voor het bewuste vaccinatieschema – en de juiste periode – dan zullen de dieren die gevaccineerd moeten worden reeds klaar ingevuld staan. Evenwel moet je bevestigen en de gegevens opslaan.
 7. Stoppen
  Als je een dier niet verder wenst te behandelen moet je die code “Mastitisgevoelig” bij dat dier dan opnieuw weghalen. Anders zal de attentie om het dier te behandelen op de werklijst blijven verschijnen.