"Biggen, vlees- en opfok – Lijsten – Perioderesultaat vleesvarkens"


Hier kan men per groep opvragen:Men kan de keuze maken tussen de technische, financiële en een overzicht van de kengetallen.

Overzicht afgesloten groepen vleesvarkens (all in all out)

Men kan de keuze maken tussen de technische, financiële kengetallen en het nieuw klassement.