"Lijsten zeugenhouderij – Overzicht gegevens – Eigen lijsten - Nieuw"


Op het wizardscherm kan men kiezen welke dieren op de lijst dienen te komen:

Wij willen nu een lijst opvragen met de referentie, geboortedatum, dekdatum, werpdatum, speendatum en aantal levend geboren biggen. 

Hiervoor dienen we bij type de keuze te maken voor “Diergegevens + cyclusgegevens”.

De lijst kunnen we aanmaken via het witte boekje-icoon waardoor men dit verkrijgt: