"Lijsten zeugenhouderij – Analyselijsten – Analyselijst zeugen"


We willen een lijst maken met de te late dekkingen (meer dan 10 dagen na spenen).

We gaan dus instellen dat “huidige cyclus” tussen 0 en 99 ligt op het tabblad “Algemeen”.

Op het tabblad “Cyclusgegevens” kan men selecteren dat het aantal dagen beperkt is van 10 tot 999 bij spenen – 1e 

dekking:

Opgelet, bij Lay-out van de lijst dient men nog in te stellen welke kolommen men wilt zien, indien men dit niet invult, zullen er geen gegevens op de lijst komen.

De lijst kan je hierna opvragen via het wit boekje-icoon: