"Lijsten zeugenhouderij – Overzicht kengetallen – Zeugenvruchtbaarheid per maandag"

Op deze lijst zal men zien dat er hoge getallen staan in de kolom “Extra Dagen of ED”