“Biggen, vlees- en opfok – Inventaris vleesvarkens per stal”


List-knop gebruiken:

Dit scherm bevat alle registraties die in die periode geboekt zijn in Ceres voor die stal.

Om na te kijken welke opzetten er gebeurd zijn in de periode, kan men op de gele pijl klikken en krijgt men een detail hiervan:

Hiermee kunt u nakijken of er geen opzet/sterfte/verkoop te weinig ingevuld is in Ceres.