Via ”Lijsten zeugenhouderij – Bedrijfsvergelijking - Bedrijfsvergelijking doorsturen” kan men de gegevens doorsturen naar de varkensmonitor.


  • Het 2° icoontje ‘Bedrijfsvergelijking ’ opent een scherm die toelaat een einddatum op te geven van de door te sturen gegevens. Dit is telkens de einddatum van een kwartaal. We raden dan ook aan om het laatst afgelopen kwartaal te kiezen bvb december 2012. Je kan ook bvb december 2012 doorsturen en onmiddellijk nadien stuur je maart 2013 door!
  • De kengetallen die zullen verzonden worden, worden berekend en op het scherm geplaatst. Er wordt nogmaals gevraagd of de kengetallen mogen doorgestuurd worden. 
  • In een volgend scherm zie je het zoeken en inloggen op de monitor. 
  • Er volgt een scherm dat de gegevens bij Agrovision goed ontvangen zijn. 
  • Op het volgend scherm kan je eventueel die adviseurs aanduiden die uw gegevens mogen consulteren. Doe dit enkel nadat je met uw adviseur hierover gesproken hebt. 
  • Klik op voltooien om alles af te werken

Hoe uw gegevens toetsen aan de collega’s?

  • Het 3° icoontje ‘Bedrijfsvergelijking raadplegen ’ opent een scherm die toelaat om 3 lijsten te openen. 


Per kwartaal kan de varkenshouder technische cijfers doorsturen naar de varkensmonitor. Er zijn onmiddellijk 3 lijsten beschikbaar:

  • Sterkte-zwakte analyse: 7 kengetallen worden vergeleken met gemiddelde cijfers van collega’s varkenshouders die op vlak van productiegetal in de buurt van uw bedrijf scoren.
  • Referenties/Kengetallenlijst: Alle technische cijfers die doorgestuurd worden, worden vergeleken met de volledige groep deelnemers. De volledige groep wordt dan ook nog eens in 4 groepen ingedeeld in functie van het productiegetal van laag naar hoog.
  • Ranglijst: Alle kengetallen worden in een tabel geplaatst. Per lijn wordt een bedrijf afgedrukt. Uw bedrijf staat in het geel gemarkeerd. De bedrijven staan gerangschikt van het hoogste naar het laagste productiegetal.

Adviseur

Ook uw adviseur (bvb veevoederfirma) kan mogelijks aan dit project meewerken. Indien dit zo is, zal je bij het doorsturen de mogelijkheid hebben om uw gegevens naar hen ook te verzenden. Op die manier heeft uw adviseur een extra middel om je perfect te adviseren en analyses te maken. 

Dit is echter geen verplichting.


Hoe gegevens doorsturen voor de volgende kwartalen?

Na ieder kwartaal zal het programma bij het verlaten van de varkensmodule automatisch een herinnering geven dat de gegevens terug mogen doorgestuurd worden. Als je dit wil uitstellen omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens in Ceres aanwezig zijn dan kan dit. Bij een volgend gebruik van Ceres zal je terug herinnerd worden. (Tot 3 maal)