Avl

Gensend data til DanBred Databanken
I menuen "Avl" - "Kommunikation" - "Vis logfiler" kan du se de samme logfiler, som DanBred sender dig på mail. Oplysningerne h...
Tue, 2 Jan, 2024 kl. 2:27 PM
Opsæt racekombinationer / krydsninger
Gå til "Avl" -  "Race". Find kolonnen "Krydsning" - hvis den ikke er synlig, kan den tilføjes via ikonet "Layout setup&...
Mon, 18 Mar, 2024 kl. 9:23 AM
Datadeling med Hatting
Har I en rådgivningsaftale, kan Hatting på ugebasis følge dine besætningsdata for ”Totalfødte” og ”Drægtighedsprocent”, forudsat at du har givet Hatting adg...
Tue, 30 Jan, 2024 kl. 1:18 PM
Kan ikke oprette egne dyr ved faring
Hvis det ikke er muligt at oprette dine egne dyr ved faring, skal du kontrollere om din nummerpulje er udløbet.  Gå til “Avl” - “Besætning/nummerpuljer”. ...
Tue, 30 Jan, 2024 kl. 1:20 PM
Find dyrene ved at søge på deres ID
ID-numrene varierer mellem avlsselskaberne.  I PigVision skal du være sikker på, at det er den rigtige ID-kolonne, som du har tilføjet til dit layout. Ekse...
Thu, 1 Feb, 2024 kl. 9:37 AM
Gensend data til Topigs Norsvin
Hvis du ved en fejl har anvendt en orne uden TopigsTattoo til løbning, kan dette godt rettes til.  Dette kræver blot, at du tilføjer TopigsTattoo på ornen ...
Thu, 1 Feb, 2024 kl. 9:50 AM
So oprettet med forkert DanBred Avls-ID
Når du opretter en so i PigVision, giver du ungdyret et sonummer og dyret bliver ændret til et besætningsdyr. Hvis sonummeret og DanBred Avls-ID'e...
Thu, 1 Feb, 2024 kl. 10:01 AM
Ændring af ID-nummer på ungdyr
Når du har oprettet ID-nummre på grise i et kuld, kan du efterfølgende ændre et eller flere af ID-numrene, hvis der for eksempel er et defekt øremærke. ...
Thu, 1 Feb, 2024 kl. 10:10 AM
Tildeling af ID-numre til avls afkom
Der er to steder i PigVision, hvor eget afkom kan tildeles ID-numre. 1: Faring 2: Sokort For at nummere avlsafkom skal soen være tilknyttet aktivt bes...
Tue, 27 Feb, 2024 kl. 11:29 AM
Fremsøg et ungdyr
Når du indtaster et ID-nummer i filterlinjen under "Avl" - "Ungdyr" og dyret ikke kommer frem, kan dette skyldes at dyret allerede er æn...
Thu, 1 Feb, 2024 kl. 10:50 AM