Avl

Gensend data til DanBred Databanken
I menuen Avl – Kommunikation – Vis logfiler kan du se de samme logfiler som DanBred sender dig på mail. Oplysningerne hentes direkte i DanBreds Databank. V...
Tue, 22 Jun, 2021 at 10:48 AM
Sæt krydsninger op
Gå til fanen Avl og vælg Race. Find kolonnen Krydsning, hvis den ikke er synlig, kan den tilføjes via layout setup.  I kolonnen Krydsning, skal moderens ra...
Mon, 20 Sep, 2021 at 9:11 AM
Datadeling med Hatting
Har I en rådgivningsaftale, kan Hatting på ugebasis følge dine besætningsdata for ”Totalfødte” og ”Drægtighedsprocent”, forudsat at du har givet Hatting adg...
Wed, 20 Okt, 2021 at 12:12 PM
Umuligt at oprette mine egne dyr ved faring
Hvis det ikke er muligt at oprette dine egne dyr ved faring, skal du kontrollere om din nummerpulje er udløbet. Gå til menuen “Avl” og vælg “Besætning/numm...
Thu, 6 Jan, 2022 at 9:08 AM
Find dyrene ved at søge på deres ID
ID-numrene varierer mellem avlsselskaberne. I PigVision skal du være sikker på, at det er den rigtige ID-kolonne du har tilføjet til dit layout. Hvis du fx ...
Thu, 6 Jan, 2022 at 8:40 AM
Gensend data til Topigs Norsvin
Hvis du ønsker at gensende data til Topigs Norsvin via "EDI Pigs" skal du blot gentaste datoen på hændelsen.   Et eksempel på dette er hvis du v...
Wed, 2 Mar, 2022 at 9:39 AM
Hvordan retter man, at en so er oprettet med forkert DanBred AvlsID
Når du opretter en so i PigVision, giver du reelt ungdyret et sonr. og det bliver ændret til et besætningsdyr. Hvis sonr. og DanBred Avls ID ikke matche...
Mon, 23 Maj, 2022 at 3:44 PM
Hvordan ændrer jeg login til DanBred kommuniation
Hvis du udveksler data mellem PigVision og DanBred har du et login og kodeord fra DanBred. For at ændre disse oplysninger: Vælg Avl - Kommunikation - D...
Mon, 23 Maj, 2022 at 10:53 AM
Hvordan ændrer jeg ID nummer på et ungdyr?
Når du har dannet ID nummer på grise i et kuld, kan du efterfølgende ændre et eller flere af ID numrene, hvis der f.eks. er et defekt øremærke. Gå til A...
Mon, 23 Maj, 2022 at 10:52 AM
Tildeling af ID-numre til avls afkom.
Der er to steder i PigVision, hvor eget afkom kan tildeles ID-numre. 1: Faringer 2: Sokort Fra faring:  Ved registrering på faringer, tilføjes ”Numme...
Mon, 23 Maj, 2022 at 3:40 PM