I menuen "Avl" - "Kommunikation" - "Vis logfiler" kan du se de samme logfiler, som DanBred sender dig på mail. Oplysningerne hentes direkte i DanBreds Databank.

Øverst vises selve logfilen og resultatet af indsendelsen. Nedenfor vises de enkelte kortarter, som du har fejl på.


I Kolonnerne ”Dyr. fejlen vedrører” og ”Fejl håndteret” kan du se, hvilke dyr- eller ID-numre, som der er fejl på. Du kan også anføre dine initialer, når du har rettet fejl.


Ved at klikke på DanBred ikonet, kan du lave opslag på både ung- og stamdyr i Databanken. Herved kan du nemt se, hvilke data, der ikke stemmer overens, ved brug af logfilerne.

 

I dette eksempel er der forsøgt at indsende en løbning, men dette kan ikke lade sig gøre, da dyret stadig står som ungdyr i Databanken. I PigVision kan du højreklikke på hændelsesdatoen og vælge ”Send igen”, hvorefter hændelsen logges til Databanken, der sendes næste gang du går til "Avl" – "Kommunikation" – "Data til DanBred".

I dette tilfælde skal der altså sendes både en indgang og en løbning, for at Databanken og PigVision er synkroniseret.

Det er derfor vigtigt at fejl håndteres løbende, for at undgå at der blot kommer fejl på efterfølgende hændelser. I ovenstående eksempel vil du allerede have modtaget en fejl, da soen fik sit dyrnr. og der blev  indsendt ”So tilgang”, så har du ikke foretaget andre ændringer, vil du blot få samme fejl igen.

Vælger du ”Send igen” på en faring, hvor der er oprettet ungdyr, sendes ”Indgang ungdyr” sammen med faringen.

PigVision sender automatisk sletninger. Ændrer du eksempelvis ornen på en løbning logger PigVision en ”slet løbning” med den oprindelige orne, samtidig med at der logges en løbning med den nye orne. Du behøver derfor ikke lave rettelser i WebDaisy, når du anvender PigVision.

Har du spørgsmål til Databankens valideringer eller brug for hjælp til tolkning af de fejl, du får retur, bedes du rette henvendelse til DanBreds Partner Service på service@danbred.com eller tlf. 44881188