Hvis du ønsker at gensende data til Topigs Norsvin via "EDI Pigs" skal du blot gentaste datoen på hændelsen.

 

Et eksempel på dette er hvis du ved en fejl har anvendt en orne uden TopigsTattoo til løbning, så kan dette godt rettes til. Det kræver blot, at du tilføjer TopigsTattoo på ornen, og gensender løbningen.   

Du tilføjer TopigsTatttoo, på dyrlisten "KS-orner".

 

Du gensender løbningen ved at fremsøge KS-ornens navn inde i vinduet "Løbning" og derefter taste datoen igen. Hvis det drejer sig om flere løbninger kan du markére datoerne, kopiér disse (tryk Ctrl+C) og indsæt dem igen i datofeltet (tryk Ctrl+V). 

 

 

Herefter gensendes data til Topigs via "EDI pigs".