Raport rozpłodowy

Raport rozpłodowy
Raport ten generujemy przechodząc do menu Analizy lochy – Raport rozpłodowy:     lub przez ikonę z pulpitu -  .   Może być kilka opcji do wyboru. Zaw...
pon, 20 Luty, 2023 o 10:14 RANO
Zmiana zakresu dat
Domyślny okres raportu to zwykle ostatnie 26 tygodni. Aby go zmienić, klikamy drugie od góry pole rozwijane (prawdopodobnie będzie to Ostatnie 26 tygodni) z...
pon, 20 Luty, 2023 o 11:15 RANO
Powody wypadnięcia z grupy – znaczenie skrótów
Wypadnięcie lochy z grupy krycia może nastąpić na cztery sposoby: Poprzez stwierdzenie nieprośności zarejestrowane w oknie Test prośności lub na karcie lo...
pon, 20 Luty, 2023 o 11:38 RANO
Numery loch, które wypadły z grupy
Żeby sprawdzić jakie konkretnie zwierzęta wypadły z danej grupy krycia, klikamy dwukrotnie liczbę w tabeli, która ma zostać wyjaśniona. Pojawi się nowe okno...
czw, 23 Luty, 2023 o 3:35 PO POŁUDNIU
Wydruk raportu rozpłodowego
Klikamy nazwę bieżącego układu w polu Wydruk, aby go zaznaczyć, a następnie klikamy ponownie, aby wyświetlić podgląd wydruku. Można też wybrać jeden z pozos...
pt, 2 Luty, 2024 o 10:51 RANO
Raport rozpłodowy dla określonej rasy
Aby wygenerować Raport rozpłodowy dla wybranej genetyki, należy przejść do menu Analizy lochy – Raport rozpłodowy:     lub przez ikonę z pulpitu -  . ...
czw, 23 Luty, 2023 o 4:19 PO POŁUDNIU
Numery loch, które wypadły z grupy na osobnych stronach raportu rozpłodowego
W celu wydrukowania raportu rozpłodowego z listą loch, które wypadły z grupy na kolejnych stronach wydruku, należy przejść do wybranego układu. Pojawi się ...
pon, 27 Luty, 2023 o 2:39 PO POŁUDNIU