Wypadnięcie lochy z grupy krycia może nastąpić na cztery sposoby:

  • Poprzez stwierdzenie nieprośności zarejestrowane w oknie Test prośności lub na karcie lochy oznaczone na raporcie jako „Niepr.”,
  • Na skutek powtórnego krycia – w skrócie „Powt.”,
  • Z powodu poronienia – oznaczonego jako „Poro.”,
  • Przez wybrakowanie, zarówno sprzedaż jak i upadek – skrót „Wybr.”.

 

 

Skróty te powtarzają się jako kolumny dla każdego tygodnia ciąży. Są one widoczne w każdym tygodniu ciąży. Jeżeli któraś z tych opcji nie jest potrzebna, można ją wykluczyć z raportu za pomocą ustawień układu okna.