Drægtighedsskema

Find drægtighedsskemaet
Hvis du ikke har det liggende som ikon, kan du finder det i menuen ”Analyse søer”. Der er ofte flere layouts at vælge imellem. Vælg standard layout, hvis du...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:38 AM
Ret i antallet af uger i skemaet
Normalt er det sat op til de sidste 26 uger. Vælg i dropdown menuen (2. drop down boks fra toppen) og du får andre muligheder. Hvis du vælger ”Ingen” kan du...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:39 AM
Forkortelserne i drægtighedsskemaet
I drægtighedsskemaet er der forkortelser, som angiver soens/gyltens status. Tom = tom, Oml. = omløber, Kas. = kastet, Afg. = Afgået. Hvis der er nogle af mu...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:43 AM
Se nummeret på de frafaldne søer i drægtighedsanalysen
Dobbeltklik på tallet og sonumrene vises. Dobbeltklik på sonummer og du vil se sokortet og har dermed også soens ID. Du kan få vist søer, gylte og omløbere ...
Mon, 23 Maj, 2022 kl. 10:57 AM
Vis udskrift af drægtighedsskemaet
Ved siden af Printer-ikonet er der en dropdown boks. Vælg i denne og du vil få vist en A4 udskrift på skærmen, før du udskriver.   
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:45 AM
Lav et drægtighedsskema for en bestemt race
Når du skal lave et drægtighedsskema for en bestemt race, skal du klikke på “Analyse søer”, “Drægtighedsskema”, “PigVision” og vælge det layout, du normalt...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:45 AM
Print et drægtighedsskema, hvor listen over frafald er med
For at printe et drægtighedsskema, hvor listen over frafald er med, skal du vælge det layout du gerne vil printe. Dette vindue kommer op:        Så...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:46 AM