FAQ - podstawowe funkcje

Jak korzystać z filtrowania danych?
W programie PigVision mamy linię filtra, która pomaga wyszukać dane lub określoną rejestrację. Jest to zielony wiersz pomiędzy nagłówkami kolumn a wierszami...
pt, 10 Wrz, 2021 o 3:06 PO POŁUDNIU
Jak użyć funkcji sumy w oknie wprowadzania danych?
W większości okien rejestracji istnieje możliwość obliczenia sumy danych. W górnej części okna wprowadzania danych znajduje się ikona sumy  obok ikony filtr...
pt, 10 Wrz, 2021 o 3:10 PO POŁUDNIU
Jak uniknąć podziału analizy na dwie strony wydruku
Dostępnych jest kilka opcji dopasowywania układów do pełnych stron:   Zwężenie kolumn. Zarówno tekst wiodący, jak i wyniki można dostosować na szerokość....
pon, 31 Paź, 2022 o 2:48 PO POŁUDNIU
Jak skonfigurować drukowanie z PigVision
Aby drukować z PigVision, na komputerze musi być zainstalowany program o nazwie TS-Print. Pogram ten zapewnia, że wydruki są drukowane na drukarce domyślnej...
pt, 10 Wrz, 2021 o 3:13 PO POŁUDNIU
Jak zmienić język w PigVision?
Język można zmienić w Menu – Ogólne - Wybierz język:     Domyślnie dla użytkowników w języku polskim jest pl, jak pokazano powyżej. Język programu: Ję...
pt, 10 Wrz, 2021 o 2:58 PO POŁUDNIU
Jak zapisać raport jako dokument PDF.
Przydatna i praktyczną funkcją jest zapis wydruku jako pliki PDF. W ten sposób można wysłać je pocztą do lekarzy weterynarii, doradców lub innych osób. Wszy...
pt, 10 Wrz, 2021 o 3:11 PO POŁUDNIU
Jak dodać lub usunąć kolumny w układzie okna?
Poniższa instrukcja ma zastosowanie w przypadku dodawania lub usuwania kolumn z okna wprowadzania danych lub zmiany kluczowych danych wyświetlanych w raporc...
pt, 10 Wrz, 2021 o 2:57 PO POŁUDNIU
Jak zmienić kalendarz PigVision na język lokalny?
Jeśli format dat i użycie przecinków/kropek nie są zgodne z prawidłową konfiguracją dla danego kraju, należy sprawdzić następujące kwestie: Wybrać Ogólne, ...
pon, 27 Cze, 2022 o 11:24 RANO
Domyślny układ okna, który otwiera się za każdym razem
Jeżeli dane okno ma stworzonych kilka układów, a jeden z nich ma być zawsze otwierany jako domyślny, należy zmienić jego nazwę, aby zaczynała się od cyfry ...
pon, 31 Paź, 2022 o 10:48 RANO
Edycja adresu i danych kontaktowych
Aby wprowadzić swój adres i dane kontaktowe w PigVision, należy przejść do menu Ogólne, a następnie Wybierz stado. Tutaj można zmienić swój adres, e-mail i ...
pon, 31 Paź, 2022 o 10:37 RANO