Język można zmienić w Menu – Ogólne - Wybierz język:

 

 

Domyślnie dla użytkowników w języku polskim jest pl, jak pokazano powyżej.

Język programu: Język używany dla menu, instrukcji, tekstu pomocy itp.

Język bazy danych: Język używany do kodów, przyczyn, uwag itp.