W PigVision w wersji 2023.3 zaimplementowano następujące funkcje: 

 

Dla wszystkich użytkowników

  • Podczas przechodzenia od wartości wskaźnika do danych źródłowych uwzględnionych w obliczeniach dołączono teraz kolumnę „Wartość”. Na przykład dla wskaźnika „Dni od odsadzenia do pierwszego krycia”, pokazana zostanie liczba dni dla każdej lochy w kolumnie „Wartość”.

 

 

 

  • Dla stad hodowlanych istnieje możliwość zarejestrowania padłego prosięcia z indywidualnym numerem jako prosię ssące. Odbywa się to poprzez zaznaczenie pola „Prosię ssące”. To zaznaczenie jest automatycznie rejestrowane, jeśli wiek prosiąt wynosi 21 dni lub mniej. Teraz ta rejestracja jest również wysyłana do ADEx (AgroVision data exchange). Jest to szczególnie istotne w przypadku stad wymieniających dane z SEGES w Projekcie Śmiertelności Prosiąt (tylko dla stad duńskich). Zobacz tutaj, jeśli chcesz rozpocząć wymianę danych z SEGES: Share data with SEGES lub przeczytaj więcej na ten temat tutaj: SEGES insight.

 

 

 

  • Do szwedzkiego kreatora stada dodano nowy układ. Ten układ jest używany podczas wyszukiwania młodzieży hodowlanej: