I PigVision version 2023.3 er følgende blevet implementeret:


Til alle kunder: 

  •  Ved at dobbelt klikke på et tal i en analyse er det muligt at få formlen frem. I toppen af det vindue bliver selve formlen vist og i bunden bliver de konkrete tal vist. Det er muligt at klikke på tallene for at få sonumrene frem på de dyr der er indgået i beregningen. I dette vindue er der nu tilføjet en kolonne "Værdi". Hvis der fx kigges på tallet "Dage fra fravænning til 1. løbning" vil tallet der bliver vist i kolonnen "Værdi" være det antal dage der er mellem fravænning og 1. løbning for hver enkelt so.

 

 

  • I avls- og opformeringsbesætninger er det muligt at registrere døde pattegrise med nummer som en diegivende pattegris. Dette gøres ved at sætte en flueben i boksen "Nursing piglet". Dette flueben bliver automatisk sat hvis dyrets alder er 21 dage eller derunder. Registreringen sendes med over i ADEx (AgroVision DataExchange), hvilket særligt relevant for de avls- og opformeringsbesætninger der sender data til SEGES i Pattegrisedødelighedsprojektet.
    Se her hvordan du kommer i gang med at sende data til SEGES: Datadeling med SEGES eller læs mere om projektet her: SEGES Insight