Wprowadzając nowy lek, który będzie użyty na fermie, należy utworzyć diagnozę, środek leczniczy i dziennik zabiegów.

 

Robimy to w części menu OgólneLeczenie, szczepienia.

 

 

 

 

Diagnozy: 

Przechodzimy do pierwszej wolnej / białej linii i wprowadzamy kod oraz nazwę. Może to być określenie konkretnej jednostki chorobowej lub po prostu „Leczenie”.

 

 

 

Środek leczniczy:

 

W pierwszej pustej linii wpisujemy kod, nazwę leku, jednostki, dni karencji i ważność od daty:

 

 

Dzienniki zabiegów:

 

Dzienniki zabiegów łączą jednostki chorobowe z lekami oraz szczegółami dawkowania.

W pierwszym wierszu wpisujemy kod dziennika. Pozostałe kolumny wypełniamy w następujący sposób:

Typ: wybieramy z menu rozwijanego.

Status: wybieramy z menu rozwijanego.

Rodzaj zwierząt: naciskamy klawisz F5, aby zobaczyć listę dostępnych opcji. Np. lochy.

Diagnoza: wybieramy z listy, przywołanej klawiszem F5, lub wpisujemy kod.

Środek leczniczy: wybieramy z listy, przywołanej klawiszem F5, lub wpisujemy kod.

Zabieg: wpisujemy informacje z opakowania lub recepty. Np. 1 ml / 10 kg m.c. przez 3 dni.

Dawka / kg m.c.: dawkowanie według zaleceń.

Kg masy ciała: na ile kg przewidziana jest dawka z poprzedniej kolumny.

Średnia waga sztuki: na podstawie tej wartości program obliczy ilość leku, jaką musi otrzymać jedno zwierzę.

Dni do powtórnego zabiegu: jeżeli lek ma być podawany 3 dni, wpisujemy „1,2,3”.

Wpisujemy numer stada do dziennika, dzięki czemu zabiegi będą dostępne w aplikacji PigVision Mobile.